Vides pārvaldības vadības apmācības- septembris, oktobris

09.08.2021

Programmas saturs:

 • ISO 14001:2015 prasības
 • Vides politika, mērķi un programmas
 • Vides likumdošanas prasības
 • Vides aspektu izvērtēšana
 • Ūdens apsaimniekošana;
 • Grunts attīrīšana;
 • Gaisa aizsardzība;
 • Industriālie riski;
 • Vides monitorings;
 • Atkritumu apsaimniekošana;
 • VPS dokumentācija;
 • VPS iekšējais audits.

Mācību ilgums: 160 stundas, no kurām 80 ir kontaktstundas un 80 praktiskais darbs

Plānotais norises laiks: 2021.gada 23,24,30.sept..;01,07,08,14,15,21,22.oktobris

Mācības notiks klātienē vai caur platformu - Microsoft team

Dalības maksā ietverti izdales materiāli, kafijas pauzes, apliecība vai attālināti mācību materiāli elektroniski, apliecība.

Mācību maksa: 950 EUR+ PVN

Sertifikācijas iespējas:

Pabeidzot šo mācību kursu un sekmīgi nokārtojot eksāmenu, Jūs varat iegūt personāla kompetences atbilstības sertifikātu.

Eksaminācijas izmaksas - 75EUR+PVN ; Sertifikācijas izmaksas - 75EUR+PVN

Pieteikties:

http://psi.lv/public/28779.html