Attālinātas apmācības 17.-21.maijs_Laboratorijas pārvaldības sistēmas iekšējais audits

19.04.2021

Programmas saturs

 Iekšējā audita veidi un procedūra.

 Audita pieraksti.

 Korektīvās un preventīvās darbības.

 Audita pārskats un ziņojums vadībai.

 Audita cilvēciskais aspekts.

 Praktiskie uzdevumi un diskusijas.

Mācību ilgums 24 stundas

Mācību maksa 330,00 EUR + PVN 21% (Dalības maksā ietverti izdales materiāli elektroniski, apliecība)

Norises laiks: 2021.gada  17. - 21.maijam

Pieteikties:

http://psi.lv/public/29331.html

Sertifikācija

Pēc izglītības programmas sekmīgas apguves Jums ir iespēja iegūt profesionālās kompetences novērtējumu - sertifikātu. Maksa par eksamināciju un sertifikāciju - 150,EUR + PVN