Attālinātas apmācības_Kvalitātes iekšējais audits

23.03.2021

Programmas saturs:

  • Kvalitātes vadības sistēmas uzbūve un darbība (ISO 9001:2015);
  • Vadlīnijas vadības sistēmu auditēšanā (ISO 19011:2012);
  • Audita plānošana;
  • Audita darbības;
  • Audita metodes un tehnika;
  • Neatbilstību fiksēšana un dokumentēšana:
  • Komunikācija audita laikā:
  • Auditoru kompetence.

Mācību kursa apjoms:  24 stundas

Dalības maksa:  350 EUR + PVN (Dalības maksā ietverti izdales materiāli elektroniski, apliecība)

Mācību norises laiks : 12., 19. un 26. maijs

mācības notiks attālināti caur platformu - Microsoft team

Pabeidzot šo mācību kursu un sekmīgi nokārtojot eksāmenu, Jūs varat iegūt personāla kompetences atbilstības sertifikātu. Sertifikāts Jums dos profesionālas tiesības veikt kvalitātes sistēmas iekšējos auditus savā uzņēmumā un veikt ārējos kvalitātes sistēmas auditus citos uzņēmumos un organizācijās.

Eksaminācijas izmaksas - 75EUR+PVN ; Sertifikācijas izmaksas - 75EUR+PVN

Sīkāka informācija par sertifikāciju sadaļā PERSONĀLA SERTIFIKĀCIJA

Pieteikties:

http://psi.lv/public/28740.html