APMĀCĪBAS!!!

30.06.2020

Esam atsākuši darbu pie apmācību organizēžanas klātienē arī vasaras mēnešos. Interesentus lūdzam aizpildīt pieteikumu anketas pie attiecīgajām Jums interesējošām apmācībām sadaļā -  Personālapmācības.