2020. gada17,18,21,24,25.februāris -apmācības laboratorijas kvalitātes sistēmas vadībā

23.01.2020

Apmācību programmas galvenās tēmas:

Laboratorijas struktūra, lai nodrošinātu integritāti un kompetenci, laboratorijas pārvaldība

Kvalitātes vadības sistēma kā testēšanas/kalibrēšanas procesu pamats un standarta ISO 17025 prasības

Laboratorijas resursu pārvaldība:

-Personāla kompetence

-Telpas un vides apstākļi

- Iekārtas, laboratorijas piederumi un reaģenti

Procesu vadība:

Testēšana/ kalibrēšana, rezultātu kvalitātes nodrošināšana, ziņošana

Paraugu ņemšana

Neatbilstoša darba vadība, sūdzību izskatīšana

Prasības pārvaldībai

-Dokumentu un pierakstu vadības sistēma

-Risku vadība

-Korektīvās darbības un pilveidošana

-Iekšējais audits

-Pārvaldības periodiskais pārskats

Mācību kursa apjoms:  40 stundas (5 dienas)

Mācību maksa: 550 EUR + PVN (izdales materiāli, kafijas pauzes, apliecība par kursa apgūšanu)

Lektori: Ināra Goba, Andris Maurāns

Norises laiks: 2020.gada2020 gada. 17,18,20,24,25.februāris

Apmācībām var pieteikties aizpildot anketu sadaļā personālapmācība-vadības sistēmas-LKSV