10,15,17.aprīlis _Kvalitātes sistēmas auditoru apmācības

28.03.2019

Programmas saturs:

  • Kvalitātes vadības sistēmas uzbūve un darbība (ISO 9001:2015);
  • Vadlīnijas vadības sistēmu auditēšanā (ISO 19011:2012);
  • Audita plānošana;
  • Audita darbības;
  • Audita metodes un tehnika;
  • Neatbilstību fiksēšana un dokumentēšana:
  • Komunikācija audita laikā:
  • Auditoru kompetence.

Mācību kursa apjoms:  24 stundas

Dalības maksa:  350 EUR + PVN (Dalības maksā ietverti izdales materiāli un kafijas pauzes)

Mācību norises laiks : 2019.gada 10,15,17.aprīlis

Pieteikties:

http://psi.lv/public/28740.html