Vides pārvaldības sistēmas vadība -9,10,16,17,23,24,30,31.maijs un 6,7.jūnijs

18.03.2019

Programmas saturs:

 • ISO 14001:2015 prasības
 • Vides politika, mērķi un programmas
 • Vides likumdošanas prasības
 • Vides aspektu izvērtēšana
 • Ūdens apsaimniekošana;
 • Grunts attīrīšana;
 • Gaisa aizsardzība;
 • Industriālie riski;
 • Vides monitorings;
 • Atkritumu apsaimniekošana;
 • VPS dokumentācija;
 • VPS iekšējais audits.

Mācību ilgums: 160 stundas, no kurām 80 ir kontaktstundas un 80 praktiskais darbs

Mācību norises laiks: 9,10,16,17,23,24,30,31,maijs un 6,7.jūnijs

Dalības maksā ietverti izdales materiāli un kafijas pauzes

Mācību maksa: 950 EUR bez PVN

 Pieteikums apmacibam_VPSV.pdf (210.07 KB)