HACCP vadības apmācības - 27,28,29.jūnijs

04.06.2018

Mācību kursa mērķis:

Sniegt zināšanas un prasmes, lai kursa klausītāji spētu patstāvīgi veikt pārtikas aprites ķēdes uzņēmumu (ieguve, pārstrāde, uzglabāšana, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, sabiedriskā ēdināšana) pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas izstrādi un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām un starptautisko standartu vadlīnijām.

Mērķauditorija:

Mācības ir paredzētas pārtikas uzņēmumu un organizāciju vadošajiem speciālistiem, kuriem ir nepieciešams iegūt pamatzināšanas un praktiskās iemaņas, lai efektīvi vadītu pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas (HACCP/Paškontrole) izstrādi, uzturēšanu un pilnveidošanu pārtikas ražošanas, apstrādes, pārstrādes, uzglabāšanas, transportēšanas, tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos.

Programmas saturs:

  • Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas (HACCP/Paškontroles) sistēma;
  • HACCP sistēmas izstrādāšanas posmi un raksturīgākās rīcības;
  • HACCP sistēmas audits;
  • HACCP sistēmas dokumentācijas izstrādāšana;
  • Nozīmīgāko tēmu dziļākai apguvei paredzēti praktiski uzdevumi.

Mācību kursa apjoms: 24 stundas

Dalības maksa: 350 EUR + PVN

Dalības maksā ietverti izdales materiāli, kafijas pauzes un apliecība

Mācību norises laiks:(tiklīdz būs sakomplektēta grupa)

Sertifikācijas iespējas:

Pabeidzot šo mācību kursu un sekmīgi nokārtojot eksāmenu, Jūs varat iegūt personāla kompetences atbilstības sertifikātu. Sertifikāts Jums dos profesionālas tiesības veikt pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas izstrādi un uzturēšanu savā uzņēmumā un sniegt konsultācijas citos uzņēmumos. Maksa par eksamināciju un sertifikāciju - 150,EUR + PVN