Kvalitātes auditoru apmācības - 2018.gada 24,25,31.maijs

16.04.2018

Programmas saturs:

  • Kvalitātes vadības sistēmas uzbūve un darbība (ISO 9001:2015);
  • Vadlīnijas vadības sistēmu auditēšanā (ISO 19011:2012);
  • Audita plānošana;
  • Audita darbības;
  • Audita metodes un tehnika;
  • Neatbilstību fiksēšana un dokumentēšana:
  • Komunikācija audita laikā:
  • Auditoru kompetence.

Mācību kursa apjoms:  24 stundas

Dalības maksa:  350 EUR + PVN

Dalības maksā ietverti izdales materiāli un kafijas pauzes

Mācību norises laiks : 2018.gada 24,25,31.maijs (01.jūnijs_eksāmens)

Dalības maksā ietverti izdales materiāli un kafijas pauzes, apliecība

Sertifikācijas iespējas:

Pabeidzot šo mācību kursu un sekmīgi nokārtojot eksāmenu, Jūs varat iegūt personāla kompetences atbilstības sertifikātu. Sertifikāts Jums dos profesionālas tiesības veikt kvalitātes sistēmas iekšējos auditus savā uzņēmumā un veikt ārējos kvalitātes sistēmas auditus citos uzņēmumos un organizācijās.

Lai pietiektos apmācībām lūgums zvanīt pa tālruni 28323705 vai rakstīt uz e-pastu psi@psi.lv