PSI “Risks un audits” SIA pievienojas ELLE grupai

11.12.2017

PSI “Risks un audits” SIA 20 pastāvēšanas gadu laikā uzkrātā pieredze, zināšanas un kompetence industriālo risku, ugunsdrošības, civilās aizsardzības un darba drošības jomā ir pamats paplašināt savas darbības robežas un piedāvāt savus pakalpojums arī kaimiņvalstīs. Šīs ieceres īstenošanai esam nolēmuši pievienoties Baltijā un Eiropā veiksmīgi strādājošajam starptautiskajam vides konsultāciju uzņēmumam SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” (ELLE). ELLE ir dibināta 1998. gadā, apvienojoties augsti profesionāliem konsultantiem no trīs Baltijas valstīm. Pašreiz vienotais logo un nosaukums apvieno trīs uzņēmumus trijās Baltijas valstīs, kuros kopumā pastāvīgi strādā vairāk kā 30 darbinieki. Uzņēmuma mērķis ir sniegt saviem klientiem augsti kvalitatīvas, starptautiskam līmenim atbilstošas konsultācijas un pakalpojumus vides aizsardzības jomā. ELLE pieredzi apliecina sekmīgi pabeigti projekti ne tikai Baltijas valstīs, bet arī citās Eiropas Savienības, Austrumeiropas un Centrālāzijas valstīs.

Apvienošanās rezultātā saglabāsim esošo pakalpojumu klāstu industriālo risku, ugunsdrošības, civilās aizsardzības un darba drošības jomā, vienlaicīgi paplašinot mūsu iespējas veicamo darbu apjomā un piedāvāto pakalpojumu klāstā. Pēc apvienošanās ELLE pārņems PSI “Risks un audits” SIA pakalpojumus, aktīvus un saistības pret darbiniekiem, klientiem un partneriem. Nozīmīgs ieguvums visiem esošajiem un topošajiem klientiem būs iespēja visus ar vides aizsardzību un drošību saistītos jautājumus risināt vienlaicīgi, izmantojot vienotu pieeju.

Vairāk par SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” var uzzināt uzņēmuma mājaslapā.