27.10.,03.11.,10.11.,01.12.,08.12 - Kvalitātes sistēmas vadības apmācības

05.10.2017

Programmas saturs:

1. Ievads kvalitātes sistēmās. Principi un definīcijas.

2. Starptautiskā standarta ISO 9001:2015 prasības

3. Kvalitātes vadības sistēmas uzbūve un darbība

4. Augstākās vadības līdera loma un atbildība

5. Ražošanas procesu analīze un procesu aprakstu veidošana

6. Dokumentu un pierakstu vadība

7. Risku identifikācija, novērtēšana un vadība

8. Resursu vadība

9. Ražošanas nodrošināšana

10. iepirkumi un apakšuzņēmēju vadība

11. Monitorings un mērījumi

12. Iekšējais audits

13. Nepārtraukta pilnveidošanās

 Mācību ilgums: 40 stundas

Mācību norises laiks:  27.10.,03.11.,10.11.,01.12.,08.12.

Mācību norises vieta: Rixwell hotel, Kalciema ielā 90, Rīga

Dalības maksā ietverti izdales materiāli, kafijas pauzes, apliecība

Mācību maksa:  550 EUR + PVN 21%

 

Lai pietiektos apmācībām lūgums zvanīt pa tālruni 67807090 vai rakstīt uz e-pastu psi@psi.lv