15,16,19,22,23. maijs - Apmācības "Laboratorijas kvalitātes sistēmas vadītājs"

03.05.2017

 

Mācību kursa mērķis:

Padziļināt zināšanas par laboratorijas pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un kā palielinātu laboratorijas vērtību:

1.Sniegt ieskatu, kā sasniegt laboratorijas atzīšanu un paaugstināt laboratorijas konkurētspēju.

2. Nodrošināt standarta prasību izpratni un ierosināt laboratorijas, ieviešot  pasākumus saskaņā ar standarta prasībām, uzlabot un pilnveidot laboratorijas darbu.

Ieguvums:

Klausītāji iegūs zināšanas par standarta prasībām kvalitātes sistēmas, kā arī tehniskajā jomā, par nepieciešamajiem pasākumiem laboratorijas kompetences demonstrēšanā. Teorētiskais materiāls tiks papildināts ar praktiskiem piemēriem. Semināra dalībniekiem būs iespējas saņemt konsultācijas par standarta prasību ieviešanu un akreditācijas jautājumiem.

Mērķauditorija:

Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju vadītāji un vadošajie speciālisti, kam nepieciešams iegūt pamatzināšanas un praktiskās iemaņas, lai efektīvi varētu veikt laboratorijas kvalitātes vadības sistēmas izveidi un uzturēšanu atbilstoši standarta ISO 17025:2005 prasībām, ievērojot nacionālās akreditācijas sistēmas prasības, laboratorijas speciālisti, atbildīgi par standarta prasību ieviešanu un kvalitātes sistēmas  uzturēšanu tehniskajā jomā.

Mācību kursa apjoms:  40 stundas (5 dienas)

Kursa apraksts:

* Vispārīgās prasības testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetencei.

* Prasības laboratorijas pārvaldībai.

* Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju tehniskās kompetences prasības.

* Vispārīga informācija par akreditāciju.

* Praktiskie uzdevumi un diskusijas.

Dalības maksa: 550 EUR + PVN

Norises laiks: 15,16,19,22,23. maijs

Norises vieta: RIXWEL Hotel (Kalnciema iela 90, Rīga)

Dalības maksā ietverti izdales materiāli un kafijas pauzes

Sertifikācijas iespējas:

Pabeidzot šo mācību kursu un sekmīgi nokārtojot eksāmenu, Jūs varat iegūt personāla kompetences atbilstības sertifikātu. Sertifikāts Jums dos tiesības veikt laboratorijas vadītāja pienākumus savā uzņēmumā un sniegt konsultācijas citām laboratorijām.

Sīkāka informācija par sertifikāciju sadaļā PERSONĀLA SERTIFIKĀCIJA