1,2,3,6,7.marts - kursi - Laboratorijas kvalitātes sistēmas vadītājs

06.02.2017

Laboratorijas kvalitātes sistēmas vadība

Mācību kursa mērķis:

Padziļināt zināšanas par laboratorijas pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un kā palielinātu laboratorijas vērtību.

Sniegt ieskatu kā nodrošināt laboratorijas atzīšanu un paaugstināt laboratorijas konkurētspēju.

Mērķauditorija:

Laboratoriju vadītāji un vadošajiem speciālisti, kam nepieciešams iegūt pamatzināšanas un praktiskās iemaņas, lai efektīvi varētu veikt laboratorijas kvalitātes vadības sistēmas izveidi un uzturēšanu atbilstoši standarta ISO 17025:2005 prasībām.

Mācību kursa apjoms:  40 stundas (5 dienas)

Kursa apraksts:

Vispārīgās prasības laboratoriju kompetencei.

Prasības laboratorijas pārvaldībai..

Laboratorijas tehniskās prasības

Vispārīga informācija par akreditāciju.

Prasības laboratorijas pārvaldībai.

Dalības maksa: 550 EUR + PVN

Norises laiks: marta sākums.

Dalības maksā ietverti izdales materiāli un kafijas pauzes

Sertifikācijas iespējas:

Pabeidzot šo mācību kursu un sekmīgi nokārtojot eksāmenu, Jūs varat iegūt personāla kompetences atbilstības sertifikātu. Sertifikāts Jums dos tiesības veikt laboratorijas vadītāja pienākumus savā uzņēmumā un sniegt konsultācijas citām laboratorijām.