Septembris, oktobris - Vides pārvaldības sistēmas vadības apmācības

30.08.2016

PSI Mācību centrs

piedāvā apgūt mācību programmu 

“VIDES PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS VADĪBA”

Kursa apraksts:

Sniegt zināšanas un prasmes uzņēmumu un organizāciju vides snieguma uzlabošanai. Radīt kursu klausītājiem izpratni par mūsdienīgu pieeju vides aizsardzības jautājumiem un ilgtspējīgās attīstības principiem. Dot iespēju pieredzējušu pasniedzēju vadībā praktiski apgūt procesu ietekmes uz vidi novērtējumu veikšanu, iepazīties ar labākajiem vides aizsardzības tehnoloģiskajiem risinājumiem un resursu izmantošanas efektivitātes pilnveides iespējām. 

Programmas saturs:

ISO 14001:2015 prasības

Vides politika, mērķi un programmas

Vides likumdošanas prasības

Vides aspektu izvērtēšana

Ūdens apsaimniekošana;

Grunts attīrīšana;

Gaisa aizsardzība;

Industriālie riski;

Vides monitorings;

Atkritumu apsaimniekošana;

VPS dokumentācija;

VPS iekšējais audits.

Mācību ilgums: 160 stundas, no kurām 80 ir kontaktstundas un 80 praktiskais darbs

Mācību norises laiks:  2016.gada 22,23,29,30.septembris; 06,07,13,14,20,21.oktobris;

28.10.16.- eksāmens

Mācību maksa: 950 EUR bez PVN

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzam, aizpildīt pieteikuma anketu pie sadaļas -Apmācības - Vides pārvaldība - Vides pārvaldības vadītājs - Pieteikties