SEMINĀRS - 16.septembris - Pārtikas iepakošanai izmantojamo materiālu izvēle

22.08.2016

Semināra apraksts: Tradicionāli iepakojums ir šķērslis starp produktu un apkārtējo vidi. Tas nozīmē to, ka iepakošanā lietotajam materiālam jāpasargā produkts no jebkāda veida piesārņojuma: fizikālā,  ķīmisko vielu vai mikroorganismu iekļūšanas produktā. Tomēr pēdējos gados, modernizējot iepakojuma sastāvdaļas, situācija ir mainījusies un ir iespējama arī negatīva mijiedarbībā starp produktu un pašu iepakojumu. Produkta drošībai un nekaitīgumam ir vitāli svarīgi izvēlēties atbilstošu iepakojumu, kas vienlaikus pilda produkta aizsardzību un novērš nevēlamu vielu iekļūšanu produktā no paša iepakojuma materiāla. Lai nodrošinātu iepriekš minēto, ES ieviesta stingra likumdošana attiecībā uz iepakojamā materiāla ražošanā izmantotajām sastāvdaļām.  Minētā likumdošana nosaka iepakojuma materiāla pārbaudes  atbilstoši paredzamajam produktam.  Pārtikas produktu ražošanā un izplatīšanā iesaistītajiem dalībniekiem  jābūt pārliecībai par iepakojamā materiāla piemērotību produktam, ņemot vērā pielietošanas apstākļu daudzveidību.

Programmas saturs:

1. Pareiza iepakojuma izvēles kritēriji

2. Iepakojuma veidi

3. Aktuālās likumdošanas prasības

Semināra ilgums:  8 stundas

Mācību maksa: 60 EUR +PVN (cenā iekļauts mācību materiāls un kafijas pauze)

Norises laiks:  2016.gada 16.septembris

Norises vieta: ( Wellton Elefant Hotel), Kalnciema iela 90, Rīga

Pasniedzējs: A. Mūrniece

Lai pieteiktos semināram zvanīt pa tālruni 67807090; 28323705 vai rakstīt uz e-pastu psi@psi.lv