24,25,31.maijs - Kvalitātes auditoru apmācības

25.07.2016

Mācību kursu mērķis:

Sniegt zināšanas un prasmes, lai kursa klausītāji spētu veikt neatkarīgu un profesionālu uzņēmumu un organizāciju kvalitātes vadības sistēmas iekšējos auditus atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2015 noteiktajām prasībām un ISO 19011:2012 norādījumiem.

Mērķauditorija:

Mācības ir paredzētas pieredzējušiem kvalitātes vadības sistēmu speciālistiem, kuri vēlas pilnveidot savu kompetenci kvalitātes vadības sistēmu pilnveidošanas procesā un sniegt neatkarīgus kvalitātes sistēmas auditus citiem uzņēmumiem vai organizācijām.

Programmas saturs:

  • Kvalitātes vadības sistēmas uzbūve un darbība (ISO 9001:2015);
  • Vadlīnijas vadības sistēmu auditēšanā (ISO 19011:2012);
  • Audita plānošana;
  • Audita darbības;
  • Audita metodes un tehnika;
  • Neatbilstību fiksēšana un dokumentēšana:
  • Komunikācija audita laikā:
  • Auditoru kompetence.

Mācību kursa apjoms:  24 stundas

Dalības maksa:  350 EUR + PVN

Dalības maksā ietverti izdales materiāli un kafijas pauzes, apliecība

Mācību norises laiks :  2018.gada 24,25,31.maijs (01.jūnijs_eksāmens)

Lai pietiektos apmācībām lūgums zvanīt pa tālruni 28323705 vai rakstīt uz e-pastu psi@psi.lv