14,15,16.jūnijs Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas (HACCP) vadības apmācības!

20.05.2016

Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas (HACCP) vadība

Mācību kursa mērķis:

Sniegt zināšanas un prasmes, lai kursa klausītāji spētu patstāvīgi veikt pārtikas aprites ķēdes uzņēmumu (ieguve, pārstrāde, uzglabāšana, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, sabiedriskā ēdināšana) pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas izstrādi un uzturēšanu atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām un starptautisko standartu vadlīnijām.

Mērķauditorija:

Mācības ir paredzētas pārtikas uzņēmumu un organizāciju vadošajiem speciālistiem, kuriem ir nepieciešams iegūt pamatzināšanas un praktiskās iemaņas, lai efektīvi vadītu pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas (HACCP/Paškontrole) izstrādi, uzturēšanu un pilnveidošanu pārtikas ražošanas, apstrādes, pārstrādes, uzglabāšanas, transportēšanas, tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos.

Programmas saturs:

Pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas (HACCP/Paškontroles) sistēma;

HACCP sistēmas izstrādāšanas posmi un raksturīgākās rīcības;

HACCP sistēmas audits;

HACCP sistēmas dokumentācijas izstrādāšana;

Nozīmīgāko tēmu dziļākai apguvei paredzēti praktiski uzdevumi.

Mācību kursa apjoms: 24 stundas

Mācību norises laiks: 14,15,16.jūnijs

Dalības maksa: 350 EUR + PVN

Dalības maksā ietverti izdales materiāli un kafijas pauzes

Norises  vieta: Wellton Elefant Hotel,, Kalnciema iela 90, Rīga

Sertifikācija

Pēc izglītības programmas sekmīgas apguves Jums ir iespēja iegūt profesionālās kompetences novērtējumu - sertifikātu. Maksa par eksamināciju un sertifikāciju - 150,EUR + PVN

 Lai pietiektos apmācībām lūgums zvanīt pa tālruni 67807090 vai rakstīt uz e-pastu psi@psi.lv