Augustā plānojam kvalitātes auditoru apmācības!

20.05.2016

Mācību kursu mērķis:

Sniegt zināšanas un prasmes, lai kursa klausītāji spētu veikt neatkarīgu un profesionālu uzņēmumu un organizāciju kvalitātes vadības sistēmas iekšējos auditus atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2015 noteiktajām prasībām un ISO 19011:2012 norādījumiem.

Mērķauditorija:

Mācības ir paredzētas pieredzējušiem kvalitātes vadības sistēmu speciālistiem, kuri vēlas pilnveidot savu kompetenci kvalitātes vadības sistēmu pilnveidošanas procesā un sniegt neatkarīgus kvalitātes sistēmas auditus citiem uzņēmumiem vai organizācijām.

Programmas saturs:

 Kvalitātes vadības sistēmas uzbūve un darbība (ISO 9001:2015);

Vadlīnijas vadības sistēmu auditēšanā (ISO 19011:2012);

Audita plānošana;

Audita darbības;

Audita metodes un tehnika;

Neatbilstību fiksēšana un dokumentēšana:

Komunikācija audita laikā:

 Auditoru kompetence.

Mācību kursa apjoms:  24 stundas

Dalības maksa:  350 EUR + PVN

Dalības maksā ietverti izdales materiāli un kafijas pauzes

Lai pietiektos apmācībām lūgums zvanīt pa tālruni 67807090 vai rakstīt uz e-pastu psi@psi.lv