29.aprīlīs, 6,13,20,27,maijs Kvalitātes vadītāju apmācības

22.03.2016

Kursa apraksts:

Sniegt zināšanas un prasmes efektīvai kvalitātes vadības sistēmas izveidei un uzturēšanai atbilstoši jaunajam ISO 9001:2015 standartam. Radīt kursu klausītājiem izpratni par jauno kvalitātes vadības sistēmas darbības modeli un galvenajiem principiem. Akcentēt uzņēmējdarbības vides ietekmi uz darbības rādītājiem, parādīt riska vadības iespējas uzņēmuma startēģijas izvēlē un veiksmīgas attīstības nodrošināšanā. Dot iespēju pieredzējušu pasniedzēju vadībā praktiski apgūt procesu vadības, resursu vadības, dokumentu vadības un citus kvalitātes vadības sistēmai svarīgus jautājumus.

Programmas saturs:

1. Ievads kvalitātes sistēmās. Principi un definīcijas.

2. Starptautiskā standarta ISO 9001:2015 prasības

3. Kvalitātes vadības sistēmas uzbūve un darbība

4. Augstākās vadības līdera loma un atbildība

5. Ražošanas procesu analīze un procesu aprakstu veidošana

6. Dokumentu un pierakstu vadība

7. Risku identifikācija, novērtēšana un vadība

8. Resursu vadība

9. Ražošanas nodrošināšana

10. iepirkumi un apakšuzņēmēju vadība

11. Monitorings un mērījumi

12. Iekšējais audits

13. Nepārtraukta pilnveidošanās

 Mācību ilgums: 40 stundas

Mācību norises laiks:  2016.gada 29.aprīlis,6.,13.,20.,27.maijs

Mācību norises vieta: Wellton Elefant Hotel, Kalnciema iela 90, Rīga

Mācību maksa:  550 EUR + PVN 21%