01.04.16. Seminārs - Zilā karoga pludmales risku vadība

02.03.2016

Zilā karoga pludmales risku vadība

Semināra apraksts: Radīt semināra dalībniekiem izpratni par risku vadības mērķiem, uzdevumiem un principiem. Iepazīstināt ar riska identifikācijas procesu. Sniegt klausītājiem ieskatu biežāk izmantotajās riska novērtējuma metodēs. Semināra klausītājiem tiks izskaidrota riska novērtējuma rezultātiem atbilstošas riska vadības stratēģijas izvēle. Semināra noslēgumā tiks prezentētas galvenās atziņas no Jēkabpils Radžu ūdenskrātuves un Liepājas pludmales riska novērtējumiem.

Programmas saturs:

1. Risku vadība

2. Risku identifikācija

3. Riska novērtējuma metodes

4. Riska novērtējuma rezultāti

5. Risku samazināšanas programmas

Semināra ilgums: 5 stundas

Mācību maksa: 65,00 EUR +PVN (cenā iekļauts mācību materiāls un kafijas pauze)

Norises laiks:  2016.gada 1.aprīlis

Norises vieta: (Wellton Elefant Hotel), Kalnciema iela 90, Rīga

Pasniedzējs: A. Maurāns

Vairāk kā 25 gadu pieredze risku vadības jomā. Riska novērtējumi veikti Ventspils naftas terminālim, Inčukalna pazemes gāzes krātuvei, LatRosTrans maģistrālajiem cauruļvadiem, bīstamo kravu dzelzceļa pārvadājumiem. Kompleksie industriālo un sociālo risku novērtējumi veikti pēc Jelgavas, Liepājas un Preiļu pašvaldību pasūtījuma. Pēc valsts pasūtījuma veikts valsts nozīmes paaugstināta riska objektu un teritoriju novērtējums.

A.Maurāns piedalījies vairākos starptautiskos projektos, tai skaitā par pārrobežu sadarbības pilnveidi risku vadības jomā starp Latvijas un Lietuvas pašvaldībām un Ķīnas ķīmiskās rūpniecības drošības speciālistu un vides inspektoru apmācībās ES projekta EUCOSH ietvaros. Ir vairāku publikāciju autors un ir uzstājies ar ziņojumiem starptautiskās riska vadības konferencēs.

Lai pieteiktos apmācībām zvanīt pa tālruni 67807090 vai rakstīt uz e-pastu psi@psi.lv