14,15,16.marts - Kursi laboratorijas kvalitātes sistēmas iekšējais audits

18.02.2016

Kursa mērķauditorija

Mācības ir paredzētas kā nākošais profesionālās pilnveides posms laboratoriju kvalitātes vadības sistēmu vadošajiem speciālistiem, kuriem ir pamatzināšanas un pieredze darbā ar laboratorijas kvalitātes vadības sistēmas izveidi un uzturēšanu atbilstoši standarta ISO 17025:2005 un ISO 15189:2012 prasībām. Demonstrējot savu tehnisko kompetenci un efektīvu procesu vadību, iekšējā auditā laboratorijai ir svarīgi saņemt, apkopot un analizēt kvalitātes pārvaldības sistēmas darbību.

Jūsu ieguvums

Zināšanas un prasmes, lai efektīvi varētu veikt un vadīt laboratorijas kvalitātes vadības sistēmas iekšējo auditu atbilstoši starptautisko standartu ISO 17025:2005; 15189:2012 un ISO 19011:2012 noteiktajām prasībām un norādījumiem, kā arī sekmēs iekšējo auditoru izpratni un veicinās apgūt paņēmienus iekšējā audita izpildei. Dalībnieki iegūs lielāku vadītāju uzticību audita izpildei, stimulēs idejas un to ieviešanu savā praksē.

Programmas saturs

·         Iekšējā audita veidi un procedūra.

·         Audita pieraksti.

·         Korektīvās un preventīvās darbības.

·         Audita pārskats un ziņojums vadībai.

·         Audita cilvēciskais aspekts.

·         Praktiskie uzdevumi un diskusijas.

Mācību ilgums

26 stundas

Programmas norises laiks un vieta

Rīga

Mācību norises laiks

Tiek precizēts

Mācību maksa

330,00 EUR + PVN 21%

Sertifikācija

Pēc izglītības programmas sekmīgas apguves Jums ir iespēja iegūt profesionālās kompetences novērtējumu - sertifikātu. Maksa par eksamināciju un sertifikāciju - 150,EUR + PVN