Sertifikacija_mazs.jpg

Vides paraugu ņemšanas speciālists (virsūdens, gaiss,notekūdeņi, grunts)

PSI Sertifikācijas piedāvā iegūt Vides paraugu ņemšanas speciālista sertifikātu jomās:

- Virsūdens paraugu ņemšana;

- Notekūdeņu paraugu ņemšana;

- Grunts paraugu ņemšana;

- Gaisa paraugu ņemšana. 

Izstrādātā sertifikācijas shēma ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā.

PSI Sertifikācija ir noteikusi prasības un kritērijus, kādiem jāatbilst vides paraugu ņemšanas speciālistam.

Prasības kandidātiem:

  • Vispārējā vidējā izglītība un pusgada pieredze vides pārvaldības jomā pēdējo piecu gadu laikā
  • Mācību kursos par vides paraugu ņemšanu iegūtās zināšanas ne mazāk kā 8 stundu apmērā un ne mazāk kā 8 stundu apmērā par katru no paraugu ņemšanas jomām, kurās kārto eksāmenu (dzeramā ūdens paraugu ņemšana, notekūdeņu paraugu ņemšana, grunts paraugu ņemšana vai gaisa paraugu ņemšana).

Eksāmens: Tests un praktiskā daļa

Sertifikācija: Sekmīgi nokārtots eksāmens, iesniegto pretendenta dokumentu izvērtēšana, Vides paraugu ņemšanas speicālists sertifikātu izsniegšana.

 sertifikacija/VPN_registrs.doc (40.50 KB)

 sertifikacija/VPN_registrs_RU.doc (34.00 KB)

 VVD_VPN_registrs.doc (40.00 KB)

 sertifikacija/VPN_registrs_RD.doc (28.50 KB)

 sertifikacija/VPN_registrs_VVD_NBS.doc (36.50 KB)

 sertifikacija/VPN_registrs_06_2019.pdf (124.95 KB)

 Apraksts.doc (93.00 KB)

 Sūdzību un apelāciju izskatīšanas kārtība (35.00 KB)