Sertifikacija_mazs.jpg

Vides paraugu ņemšanas speciālists (dzeramā ūdens,virsūdens, gaiss,notekūdeņu,grunts, gruntsūdeņu, jūras ūdeņu, naftas produktu)

PSI Sertifikācijas piedāvā iegūt Vides paraugu ņemšanas speciālista sertifikātu jomās:

- Notekūdeņu paraugu ņemšana;

- Dzeramā ūdens paraugu ņemšana;

- Grunts paraugu ņemšana;

- Gaisa paraugu ņemšana;

- Virsūdeņu paraugu ņemšana;

-Gruntsūdeņu paraugu ņemšana;

-Jūras ūdeņu paraugu ņemšana;

-Naftas produktu paraugu ņemšana uz kuģiem.

Izstrādātā sertifikācijas shēma ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā.

PSI Sertifikācija ir noteikusi prasības un kritērijus, kādiem jāatbilst vides paraugu ņemšanas speciālistam.

Prasības kandidātiem:

  • Vispārējā vidējā izglītība un pusgada pieredze vides pārvaldības jomā pēdējo piecu gadu laikā
  • Mācību kursos par vides paraugu ņemšanu iegūtās zināšanas ne mazāk kā 4 stundu apmērā un nemazāk kā 4stundu apmērā par katru no paraugu ņemšanas jomām, kurās kārto eksāmenu.
  • Eksāmens: Tests un praktiskā daļa

Sertifikācija: Sekmīgi nokārtots eksāmens, iesniegto pretendenta dokumentu izvērtēšana, Vides paraugu ņemšanas speicālists sertifikātu izsniegšana.

 sertifikacija/VPN_registrs.doc (40.50 KB)

 sertifikacija/VPN_registrs_RU.doc (34.00 KB)

 VVD_VPN_registrs.doc (40.00 KB)

 sertifikacija/VPN_registrs_RD.doc (28.50 KB)

 sertifikacija/VPN_registrs_VVD_NBS.doc (36.50 KB)

 sertifikacija/VPN_registrs_06_2019.pdf (124.95 KB)

 sertifikacija/sert registr._2019_VVD_VPN.pdf (69.20 KB)

 sertifikacija/sert registr_2020_VVD_VPN.pdf (71.76 KB)

 sertifikacija/VPN_Apraksts_2019.pdf (310.04 KB)

 Sūdzību un apelāciju izskatīšanas kārtība (35.00 KB)