Semināra - Riska novērtējuma rezultātu izmantošana - materiāli

29.01.2013

2012. gada II pusgadā PSI Mācību centrs sadarbībā ar Latvijas Riska vadības asociāciju un Vides valsts dienestu organizēja bezmaksas semināru ciklu „Riska novērtējuma rezultātu izmantošana teritorijas attīstības plānošanā” Latvijas reģionos.

Paldies, par izrādīto interesei un semināra materiāli ir pieejami šeit.